Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

attila.jpg

 

Gángoly Attila

(Dunaújváros, 1968. július 13.):

író, szerkesztő, nyelvi lektor

  

Tanulmányok:

ELTE, magyar–történelem (1989–94)

 

További szerzői nevek:

G. és N. urak  (a Novák Valentinnal [N. úr] közösen jegyzett, pirulva vállalt pikareszk műveknél – Zsír Balázs-füzetek/regények);

G. A. Robins  (egzotikus-trópusi hátterű [örök]ifjúsági kalandszövegek esetén – A flibusztírek kincse)

 

Életút (bővebben az oldal alján, a "rendhagyó autobiográfiában"):

óraadó tanár, Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI) középiskolája (1993–95); nevelőtanár, MÁI-kollégium (1994–2005); a Kapu folyóirat munkatársa, rovatvezetője (1998/99), a C3 Központ CD-kalendáriumának szerkesztője (2000/01); a Magvető Kiadó nyelvi lektora (2006/07); a Kapu olvasószerkesztője (2006–12); a Jószöveg Műhely szerkesztője (2007/08); a Radnai Kiadó szöveggondozója (2007–10), a Pannon-Literatúra könyvkiadó (2007-től), a Metropol hírújság (2007–2016) és a HVG Könyvek (2013/15) nyelvi lektora; az Állatvilág magazin, valamint az Állatkerti Kötetek a Természetért könyvsorozat szöveggondozója (2014-től) stb.

 

TARTALOM: rémmesék, szocionovellák, példázatok, kísértethistóriák, bibliai apokrifek, magyar sorsgörbék, romantikus látomások (végleges cím- és szövegváltozatban)

 
A honlap, valamint a szerző egyéb írásai (esetenként különböző variációkban) a következő magyarországi és erdélyi nyomtatott, illetve online újságok, folyóiratok hasábjain láttak napvilágot:

Árgus, Bárka, Budapesti Jelenlét, C.E.T., Dunatükör, Ezredvég, Életünk, Folyó, Helikon, Hitel, Irodalmi Jelen, Irodalom Visszavág, Kapu, Kortárs, Látó, Magyar Napló, Napút, Pannon Tükör, Partium, PoLiSz, Spanyolnátha, Székelyföld, Tekintet, Tiszatáj, Új Hevesi Napló, Várad, Várhely, Vár Ucca Műhely, Vigilia stb.

(Bővebben lásd lent a „Megjelenések időrendben" publikációs listáját)

 

E-mail-cím (ahol minden észrevételt, építő kritikát szívesen olvasok):

gang@freemail.hu

 

Művek:

lazar-atka.jpegLázár átka

(históriák, Bp., 2000, Irón)

(a kötet novelláit lásd a menüben)

"Egymagam óvakodtam oda Lázárhoz [...], s karnyújtásnyira letelepedtem mellé a rögökre. Jó darabig egyikünk sem szólalt meg. Tetejébe ez a földhözragadt, csupa rongy júdeai gazdálkodó úgy tett, mintha észre sem venne engem, a római birodalom hadseregének tisztjét."

(Részlet a címadó novellából)

 

zsirbalazs.jpgZsír Balázs

(pikareszk regény,

Bp., 2001, Hungarovox,

Novák Valentinnal)

 [G. és N. urak néven]  

 

Zsír Balázs útra kel

(Bp., 2004, első füzet)

 

ordogidezok2.jpgJáfet lencséje

(szövegelixír – a régi alkimista recept szerint)

 

"Haller Titusz Farkas [...] saját szakállára vallástörténettel is foglalkozott. Szerteágazó tanulmányai befejezése után három évet töltött a maja indiánok romvárosaiban, majd ugyanannyi időt Tibet eldugott hegyei közt; rebesgetik, hogy hazafelé jövet vargabetűt írt le, s útba ejtett egy sivatagi kolostort is, ahol különös látomásai támadtak. Ám erről ő maga sohasem beszélt..." (Részlet az első szakaszból)

 

palmaspart.jpegA flibusztírek kincse 

(kalózeposz, robinzonád és vadrománc)

[G. A. Robins néven]

 

"William Makepeace Hoggarty a Darling tulajdonosa és a hajdani fegyenctelep, Sydney egyik legtekintélyesebb hajózási vállalkozója volt. [...] Az utóbbi években kizárólag a Csendes-óceánon bonyolított le forgalmat; hajói [...] nagyobbára gyapjút vagy fűszert szállítottak. [...] Régi terve valósult meg, mikor vagyona lehetővé tette, hogy építtessen egy klippert..." (Részlet az I. fejezetből)

 

luc.jpgLázadó jegyzetek

(lélektani [ál]naplóregény)

 

"Hogyan lehet élveboncolni egy szereplőt? Följegyzésekkel, melyeket a szóban forgó szereplő körmölt a gyűrött, sárga papírra, amikor még élt, s amikor még a papír is fehér volt és sima. [...] Csak az »összekötő« szöveget írtam én, a notesz megtalálója, magyarázatul szolgálva ehhez a drámához. [...] Mert bármennyire is elcsépelte [...] napjaink hol szívhasogató, hol könnyfakasztó bulvársajtója, mégsem jut eszembe találóbb szó; nem mintha történetem műfaji értelemben dráma volna." (Részlet az előszóból)

 

konyvcimlap.jpgZsír Balázs olajra lép

(bővebben: www.zsirbalazs.hu)

(humoros csavargóregény –

a pikareszk sorozat

első kötetének

hat "füzete";

Győr, 2011, Tarandus)

     [I/1] Kezdeti perpatvaro(lásd: menü)

     [I/2] Toronyiránt a züllés útjá(a II. és IV. fejezetet lásd itt)

     [I/3] Az Alföld szégyenfoltja

     [I/4] Tűz, víz és más gyanús elemek

     [I/5] Egy profi műkedvelő

     [I/6] A romlatlan halember

  

G. és N. urak kérik minden szíves olvasójukat: népszerűsítsék ismerőseik körében (személyesen és a világhálón egyaránt) a fönti "rendszerváltós kópéregény" vélt és valós értékeit, hogy mihamarabb nyomdafestéket láthasson a folytatás.

 

Készülő(fél)ben:

 

Zsír Balázs a menny tornácán

(a pikareszk sorozat második kötetének hat "füzete")

     [II/1] Kis és még kisebb királyok

     [II/2] A pulykák apostola

     [II/3] Egy pentelei gavallér

     [II/4] A mákonyevők Buddhája

     [II/5] Zsibvásár a zsiványok közt

     [II/6] A pápa kedvenc olvasmánya 

 

A názáreti csodatévő  

(apokrif iratok) 

Bevezető zsoltár

     Bar Kohba

jezuscsoda.jpeg

ELSŐ TESTAMENTUM

     Jesua levele az árulóhoz 

     Baál-zebúb szelleme 

     Álmok Isten majmáról

     A Satanaél-evangélium

 

  MÁSODIK TESTAMENTUM

     Csillagkövetők

     A siheder próféta 

     Kánaáni rosszleányok

     Botránykő Jeruzsálemben

 

HARMADIK TESTAMENTUM   

     A cinkos apostol

     Első kakasszóig

     Egy hitehagyott helytartó 

     Lázár átka

jezuskereszt.jpeg

NEGYEDIK TESTAMENTUM

     A galileai tekercs

     Ördögevők

     A Júdás Társasága 

     Doctor Mephisto

 

ÖTÖDIK TESTAMENTUM

     Jerikó szaracénjai

     Keresztfa és nyaktiló 

     A kolimai Messiás 

     Krisztus barakkja